น้ำมันทอดซ้ำอันตราย

11 Nov 2014 /

น้ำมันทอดซ้ำอันตราย
คนทำสูดดมมาก ๆ ก็เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง
คนกินเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง