เรื่องจริง...ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

13 Nov 2014 /

เรื่องจริง...ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
-ไม่ใช่ยาไม่สามารถรักษาหรือบรรเทาโรคได้
-อย่าเชื่อโฆษณาอวดอ้างลดอ้วนเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
-ต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตจาก อย. ต้องมีเลข อย.
-ต้องมีฉลากภาษาไทยมีคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
 


บทความที่เกี่ยวข้อง