วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน

2 Dec 2014 /

-ให้เลือกใช้เท่าที่จำเป็น
-อย่าฉีดพ่นที่มีอาหาร และเด็กอ่อน
-ไม่นำวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการเกษตรมาใช้กำจัดแมลงในบ้าน
-อ่านฉลากให้เข้าใจก่อนใช้
-ตรวจสอบฉลากและเลขทะเบียน อย.
-กรณีฉีดพ่นแมลงบินให้คนและสัตว์ออกจากห้อง
-กรณีฉีดพ่นแมลงคลานให้ฉีดตามซอกมุม ใต้ตู้ เท่านั้น
-ฉีดพ่นเสร็จแล้วล้างมือให้สะอาด
-เก็บไว้ในที่มืดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน
-ภาชนะที่ใช้หมดแล้ว ห้ามทิ้งในแหล่งน้ำ ห้ามเผาทำลาย ควรแยกขยะก่อนทิ้ง
-ในกรณีกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ควรรีบส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ