อันตรายจากลวดดัดฟันแฟชั่น

4 Dec 2014 /

จำเป็นต้องรู้เพราะ ไม่ใช่การรักษาทางทันตกรรมใด ๆ แต่มีจุดประสงค์เพื่อความสวยความงาม
หรือความทันสมัยเท่านั้น
- การใช้เครื่องมือที่ไม่สะอาด ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อมีโอกาสติดเชื้อจากผู้ป่วยคนอื่น เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไข้หวัด โปลิโอ
-การปรับแต่งลวดที่ใช้สอดในแบรกเกตไม่เหมาะสม ทำให้เกิดแรงกดที่ฟันและถ้าเก็บปลายลวดที่พันรอบฟันไม่สนิทอาจแทงทะลุ
เหงือกหรือกระพุ้งแก้มเป็นแผล
-ใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่ไม่ยึดแน่นพอเพราะทำผิดวิธีแบรกเกตอาจหลุดลงคอหรือหลุดไปปิดหลอดลมทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
-ลวดจัดฟันแฟชั่นมีสารปนเปื้อนโลหะหนัก เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ ชักนำให้เกิดมะเร็งและสีที่หลุดลอกจะสะสมให้เกิดอันตรายต่อตับและไต
-คีมที่ใช้ตัดลวดหากเป็นคีมที่ใช้งานช่างทั่วไปไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ทางทันตกรรมอาจมีสนิมขึ้น สกปรก ก่อให้เกิดอันตรายได้
 


บทความที่เกี่ยวข้อง