7 เคล็ดลับการใช้ถุงยางอนามัย

11 Dec 2014 /

1.มองหาเครื่องหมาย อย.บนฉลากผลิตภัณฑ์
2.ตรวจดูวันหมดอายุ
3.หากใช้สารหล่อลื่นร่วมกับถุงยางอนามัย เช่น น้ำมันทาผิว น้ำมันปรุงอาหาร
หรือปืโตรเลียม เจลลี่ (Petroleum Jelly)จะทำให้ถุงยางเสื่อมคุณภาพได้
4.อย่าเก็บในที่ร้อนหรือโดนแสงแดดเพราะจะทำให้ถุงยางเสื่อมคุณภาพ
5.อย่าเก็บไว้ในกระเป๋าหลังกางเกง เพราะอาจแตกหรือฉีกขาดได้
6.ระวังเล็บขีดข่วนดดนถุงยางขณะเอาออกจากซองเพราะจะทำให้ถุงยางแตกได้
7.หากเกิดอาการแพ้ เช่น คัน บวม แดง ให้หยุดใช้ทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง