ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านเป็นได้ประโยชน์

12 Jan 2015 /

- ลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
-ลดความเสี่ยงความดันโลหิตสูง
-ควบคุมน้ำหนัก
-ลดความอ้วน