7 ประโยชน์ฉลาก หวาน มัน เค็ม

21 Jan 2015 /

1.เข้าใจข้อมูลง่าย
2.เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการกับสินค้าอื่นได้ทันทีจากการดูตัวเลข
3.ส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง
4.สร้างนิสัยให้ผู้บริโภคเลือกทานอาหารที่มีหวาน มัน เค็ม ลดลง
5.ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับโภนาการ
6.เป็นแนวทางให้ผู้ผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางโภชนาการที่ดีขึ้น
7.นำไปสู่การแก้ไขปัญหาภาวะการบริโภคเกินจำเป็นอย่างยั่งยืน


บทความที่เกี่ยวข้อง