ยาปฏิชีวนะ ความเชื่อผิด ๆ ที่ต้องคิดใหม่

27 Jan 2015 /

-บางคนเข้าใจผิดว่า "ยาปฏิชีวนะ"ต้องกินทุกครั้งที่เจ็บคอไม่อย่างนั้นไม่หาย
-ความจริง"เจ็บคอ"ส่วนใหญ่ 80 % เกิดจากเชื้อไวรัส จากโรคหวัด ซึ่งหายเองได้ด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกาย
-ยาปฏิชีวนะรักษาโรคที่เกิดจาก "เชื้อแบคทีเรีย" เท่านั้นไม่มีฤทธิ์ลดอาการคออักเสบ คอแดง จาม น้ำมูกไหล หรือเสียงแหบ
ที่เกิดจากเชื่อไวรัสได้
  แต่หาก "เจ็บคอ" ร่วมกับอาการ 3 ใน 4 ข้อนี้ควรพบแพทย์ เพราะอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
-ไม่มีอาการไอ
-มีไข้สูง
-มีจุดขาวหรือตุ่มหนองที่ต่อมทอนซิล
-พบต่อมน้ำเหลืองบวมโตใต้ขากรรไกร กดเจ็บ
  "ยาปฏิชีวนะ...เป็นยาอันตราย ต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้"