ลักษณะ 7 ประการของอาหารกระป๋องที่ไม่ควรบริโภค

6 Mar 2015 /

1.กระป๋องบุบบี้หรือโป่งพองและเป็นสนิม
2.เมื่อกดลงบนปากกระป๋องแล้วยุบลงไป
3.เมื่อเขย่าจะมีเสียงกระฉอกของน้ำกับอากาศ
4.เปิดกระป๋องแล้วมีอากาศ(ลม)ออกมาจากภายใน
5.เปิดแล้วได้กลิ่นเน่าบูดหรือกลิ่นผิดไปจากเดิม
6.เมื่อเทอาหารออกเห็นสนิมหรือรอยถลอกในกระป๋อง
7.อาหารที่ผลิตมานานมากหรือหมดอายุแล้ว