บริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม อย่างปลอดภัย (ก.ค. 2552)

17 Sept 2009 /

อย่าประมาท !  เรื่องการบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม โปรดระวัง อาจเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

ข้อมูล ปี พ.ศ.2552