สารปนเปื้อนในอาหาร (น้ำมันทอดซ้ำ)

28 May 2013 /

สารปนเปื้อนในอาหาร

น้ำมันทอดซ้ำ อันตราย ตายเพราะมะเร็ง
ข้อสังเกตน้ำมันทอดอาหาร
คำแนะนำสำหรับผู้บริโภคและผู้ขายอาหารเกี่ยวกับการใช้น้ำมันทอดอาหาร