ดื่มนมดี มีประโยชน์

27 Mar 2014 /

นอ มอ นม  เมื่อได้ยินแล้ว บางท่านอาจนึกถึงคุณประโยชน์และรสชาติที่แสนอร่อยของนมพร้อมดื่มชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นม ยู เอช ที นมเปรี้ยว นมพาสเจอร์ไรส์ นมสเตอริไลส์ เป็นต้น ซึ่งนมเหล่านี้ กว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคได้นั้นต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ดื่มนมพร้อมดื่มที่มีประโยชน์และไม่สูญเสียคุณภาพไป เรามีวิธีเลือกนมพร้อมดื่มง่าย ๆ ดังนี้

  • นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมที่ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่ไม่สูงและใช้เวลาน้อย การเก็บรักษานมชนิดนี้ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส และถ้าเปิดขวดหรือเปิดถุงแล้วดื่มไม่หมดต้องเก็บในตู้เย็นและรีบดื่มนมที่เหลือให้หมดภายใน 3-5 วัน
  • นมเปรี้ยวชนิดพาสเจอร์ไรส์ จะต้องเก็บไว้ในตู้เย็น เพราะมีอายุการเก็บรักษาสั้น
  • นมสเตอริไลส์ และ นม ยูเอชที เป็นนมที่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อสูง และนมทั้ง 2 ชนิดนี้จะผ่านกรรมวิธีทำให้นมเป็นเนื้อเดียวกัน การเก็บรักษาสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิปกติ และไม่ควรถูกแสงแดดโดยตรง สำหรับนม ยู เอช ที ไม่ควรเก็บเรียงซ้อนกันเกิน 5 ชั้น เพราะการซ้อนกันหลายชั้นทำให้น้ำหนักข้างบนกดให้กล่องข้างล่างยับย่น และไม่ควรซื้อนมจากร้านที่มีการนำนมยูเอชทีใส่ในกระติกน้ำแข็งหรือน้ำเย็น เช่นกัน เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้กล่องรั่วซึม และอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์จนนมเสียก่อนวันหมดอายุได้
  • นมชนิดอื่น ๆ การเก็บรักษาควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น ไม่โดนแดดส่อง และต้องปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิททุกครั้ง

นอกจากนี้ การเลือกดื่มนมพร้อมดื่มทุกครั้งควร

  • อ่านฉลาก ที่ระบุรายละเอียดสำคัญครบถ้วน โดยดูเครื่องหมาย อย. ที่มีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก มีชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต ดูวันหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อน
  • สังเกตภาชนะบรรจุว่าสะอาด ไม่มีรอยฉีกขาด รั่วซึม หรือบวมซึ่งเกิดจากนมเสีย โดยเชื้อจุลินทรีย์จะเปลี่ยนอาหารในนมเป็นแก๊ส
  • ตรวจเนื้อสัมผัสของนม ก่อนดื่มนมให้สังเกตดูว่านมมีลักษณะปกติหรือไม่ ถ้าไม่ปกติ เช่น เป็นลิ่ม ข้น มีลักษณะคล้ายกะทิ ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน แยกเป็นตะกอน เป็นยางเหนียว สีเปลี่ยนไป หรือมีกลิ่นเหม็น และมีรสเปรี้ยว ควรทิ้งไป
  • ดูการเก็บรักษา นมพร้อมดื่มทุกชนิดมีวิธีการเก็บรักษาแตกต่างกัน ดังนั้น ควรสังเกตให้ดีว่า นมที่เราจะดื่มนั้น มีการจัดเก็บเหมาะสมหรือไม่ เพื่อป้องกันการดื่มนมหมดอายุก่อนกำหนด หรือนมเสียก่อนวันหมดอายุ