ภาวะผิดปกติจากการขาดสารไอโอดีน

29 Mar 2016 /

-ทารกในครรภ์ อัตราการแท้งหรือตายสูง
-ทารกแรกเกิด ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติมีอัตราป่วยและตายสูง
-เด็กและวัยรุ่น สมองพัฒนาช้าปัญญาอ่อน
-ผู้ใหญ่ คอพอกและร่างกายอ่อนแอเพศชายสมรรถภาพทางเพศเสื่อม เพศหญิงประจำเดือนผิดปกติ
- คนปกติ ต้องการไอโอดีน 100 - 150 ไมโครกรัมต่อวัน 
- หญิงมีครรภ์ ต้องการไอโอดีนอย่างน้อย 200 -250 ไมโครกรัมต่อวัน
แม้ต้องการไม่มาก แต่ก็ขาดไม่ได้ วิธีสังเกตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีนจะมีคำว่า "ผสมเกลือไอโอดีน" "ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม" หรือ "ผสมไอโอดีน"