วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

29 Mar 2016 /

1.เลือกซื้อผักที่มีรูเจาะของแมลงบ้าง
2.ล้างผัก ผลไม้ด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง
3.ผักและผลไม้ควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนปอกเปลือก
4.เลือกบริโภคผัก ผลไม้ตามฤดูกาล หรือผักพื้นบ้าน

 


บทความที่เกี่ยวข้อง