ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ป้องกันอาหารจากเชื้อจุลินทรีย์

29 Mar 2016 /

อาการที่เกิดจากโรคอาหารเป็นพิษ
1.ปวดท้อง
2.ท้องเสีย
3.คลื่นไส้
4.อ่อนเพลีย
5.อาเจียน
1.รักษาความสะอาดล้างมือก่อนจับอาหาร ล้างอุปกรณ์ครัวให้สะอาด
2.เก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม ปรุงอาหารให้สุกโดยใช้ความร้อน 70 องศาเวลเซียสขึ้นไป
แยกอาหารสดออกจากอาหารปรุงสุกแล้วเสมอ อาหารที่ปรุงสุกแล้วควรเก็บที่อุณหภูมิน้อยกว่า 5 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 60 องศาเซลเซียส
เนื้อสัตว์เก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส  ผักผลไม้เก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส
3.เลือกซื้ออาหารปรุงสุก ที่มีคุณภาพ ให้สังเกตร้านที่มีเครื่องหมาย"ป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย" "Clean Food Good Taste"
4.เลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ อาหารกระป๋อง, น้ำดื่ม เป็นต้น ต้องมีเลขสารบบอาหาร 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย.


บทความที่เกี่ยวข้อง