ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค

29 Mar 2016 /

ปกติไม่ควรกินเกลือเกิน 5 กรัม ต่อวัน(หรือเทียบได้กับน้ำปลา 3 ช้อนชา) แต่คนไทยเรากินเกลือ 10.8 กรัม ต่อวัน ทำให้คนไทย 20 ล้านคนเป็นโรคเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด 40,000 คน เสียชีวิตวันละ 108 คนด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
500,000 คนเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  11,500,000 คน เป็นโรคความดันโลหิตสูง 7,600,000 คนเป็นโรคไต


บทความที่เกี่ยวข้อง