ลดหวาน ลดโรค

29 Mar 2016 /

-ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวัน 
เด็กและผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 16 กรัม หรือ 4 ช้อนชา
วัยรุ่นหญิง ชาย อายุ 14 - 25 ปี ไม่เกิน 24 กรัม หรือ 6 ช้อนชา
-กินหวานมาก เสี่ยงต่อโรค ได้แก่โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง
เปลี่ยนมาใช้น้ำตาลซอง ชงชา กาแฟขนาดไม่เกิน 4 กรัม มาลดปริมาณการบริโภคน้ำตาลในแต่ละวันกันเถอะ