รู้ก่อนอ้วน! หวานมันเค็มแค่ไหน?

29 Mar 2016 /

อ่านง่าย...ไกลโรคอ้วน
ฉลากหน้าซองของกินแบบใหม่บอกอะไร ? 
1.กรอบแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อ...เช่น วอง ถุง กล่อง ฯลฯ
2.กรอบแสดงการแบ่งกินจะคอยบอกเราว่า บรรจุภัณฑ์ซองนี้ ควรแบ่งกินกี่ครั้ง
3.กรอบแบ่งหัวข้อพลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม (ความเค็ม)
4.กรอบแสดงปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม (ความเค็ม)
5.กรอบแสดง % บอกสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวัน
เห็นทันทีบนอาหารสำเร็จรูป 5 ชนิด
1.มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ
2.ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต
3.ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ
4.ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดพอง
5.เวเฟอร์สอดไส้


บทความที่เกี่ยวข้อง