การใช้ยาในผู้สูงอายุ

16 Jul 2007 /

ถึงผู้สูงอายุจะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็ต้องระวังเรื่องการทานยาเองด้วยนะคะ