อย่าเสี่ยงกับสเตมเซลล์ - เดอร์มา โรลเลอร์

15 May 2008 /

ระวังให้ดี สเตมเซลล์ - เดอร์มา โรลเลอร์ ยังเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก อย. นะ