ข่าวด่วน อย.เพื่อสุขภาพ ตอน เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้า...เสียอาจมากกว่าได้

4 May 2010 /

เชิญฟังว่าจริงแล่วเครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้านั้นรักษาโรคได้จริงหรือไม่?