ปลอดโรค ปลอดเอดส์อย่างมั่นใจ หากเก็บและใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง

4 Sept 2006 /

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ ถ้าคุณไม่ใช้ถุงยางอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง