โธ่....ไม่น่าเลยยาปลอม

19 Apr 2006 /

โธ่...ไม่น่าเลยยาปลอม

ยาปลอม จะไม่มีฉลากภาษาไทย ถ้ายังไม่ขึ้นทะเบียนกับอย. ก็อย่าเสี่ยงที่จะใช้ เพราะถ้าเจอยาปลอมอย่างน้อยก็ใช้ไม่ได้ผล และถ้ามากไปกว่านั้นหากมีตัวยาที่เราแพ้ก็จะเป็นเรื่องได้ เพราะอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต วิธีการหลีกเลี่ยงยาปลอม ต้องซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น อย่าสุ่มเสี่ยงไปซื้อยาจากรถเร่หรือแผงลอย

#ยาปลอม #เสียชีวิต #ใบอนุญาตขายยา #รถเร่ #แผงลอย