กินยาบางชนิด อย่าคิดขับรถ อาจพบยมบาล

5 Feb 2007 /

กินยาบางชนิด อย่าคิดขับรถ อาจพบยมบาล

การกินยาลดน้ำมูก ยาแก้แพ้ ยาคลายเครียด และยาแก้เวียนศีรษะบางชนิดแล้วขับรถ เสี่ยงมากต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพราะยาเหล่านี้มีตัวยาบางชนิดที่ออกฤทธิ์และจะทำให้ง่วงนอน ดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องกินยาก่อนขับรถ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา อันตรายจะได้ไม่เกิดขึ้น

#ยาลดน้ำมูก #ยาแก้แพ้ #ยาคลายเครียด #ยาแก้เวียนศีรษะ #ง่วงนอน #ขับรถ #อันตราย