แอนิเมชั่นคนรู ฟินาเล่ ตอนที่ 5 คนรูกับยาคุมฉุกเฉิน!

17 Nov 2015 /

      ณ มหาลัยคนรูแห่งหนึ่ง สมรักษ์ได้เห็นหญิงสาวที่กำลังใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบผิด ๆ จึงอธิบายให้เข้าใจว่ายาคุมฉุกเฉิน!!! สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 75-85% เท่านั้น!!! ควรกินในเวลาที่ฉุกเฉินจริง ๆ ไม่ใช่กินแทนยาคุมกำเนิดแบบปกติ และไม่ควรกินเกิน 2 ครั้ง/เดือน เพราะถ้ากินพร่ำเพื่อจะมีผลต่อระบบมดลูกอาจทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีกเลย จนมีสิทธิ์ลามไปถึงโรคมะเร็ง อีกอย่าง คือ ยาคุมฉุกเฉินป้องกันได้แค่เพียงการตั้งครรภ์ แต่ไม่ได้ป้องกันจากโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์