แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน 4 x 100

25 May 2016 /

      อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ 4x100 ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิ่งผลัดนะ แต่เป็นชื่อเรียกของยาเสพติดที่มีส่วนผสมของยารักษาโรค เมื่อไปใช้ในทางที่ถูกต้องก็จะได้ผลที่ดี หากนำไปผสมในยาเสพติดจะมีความอันตราย!!! อย่างมาก เพราะ 4x100 มีส่วนผสมสารเสพติดที่กดประสาทส่วนกลาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของร่างกาย เพราะถ้าสารออกฤทธิ์จะมีอาการเดินเซ บังคับอารมณ์ไม่อยู่ เมื่อกล้ามเนื้อคลายตัว จะทำให้ง่วง หลับหรือสลบได้เลย นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทอัติโนมัติ ในเรื่องกล้ามเนื้อการทรงตัว ระบบประสาทสัมผัสจนอุณหภูมิในร่างกายลดลง รู้สึกได้ความหนาว ตัวสั่น มือสั่น แขนขาอ่อนแรง ยืนเดินไม่ไหว คลื่นไส้ ปวดหัว เวียนหัว หัวใจเต้นเร็ว และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด