โครงการอาหารปลอดภัย เรื่องการปกป้องสิทธิผู้บริโภค ตอนที่ 4 รู้วินัย ใส่ใจอาหารการกิน

14 Nov 2016 /

      เมื่อฮีโร่ GDA ได้มาสำรวจอาหารรอบ ๆ โรงเรียน ทั้งหน้าโรงเรียน ริมถนน ร้านสะดวกซื้อ จึงบอกได้พบว่าคนขายใช้น้ำมันเก่ามาทอดซ้ำหลายรอบจนสีดำคล้ำ อาหารบางอย่างมีการใส่สีขนมแสดงฉลากได้ไม่ครบถ้วนและอาจมีการหมดอายุ หากพบแบบนี้ไม่ควรกินเด็ด!!! ขาด เพราะถ้ากินอาหารแบบนี้บ่อย ๆ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคเบาหวานและโรคไต ซึ่งสามารถป้องกันจากตัวเราเองได้ โดยไม่ซื้อจากบรรจุภัณฑ์ที่ฉีกขาด หรือมีเส้นผม แมลง หรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ต้องแจ้งเจ้าของร้าน ผู้ดูแลให้รับผิดชอบ และบอกต้องเตือนภัย!!! ให้ผู้อื่นทราบ เพื่อความปลอดแก่ผู้บริโภคนั่นเอง


บทความที่เกี่ยวข้อง