อย่าหลงเชื่อ ข่าวปลอม ยาพาราเซตามอลปนเปื้อนเชื้อไวรัส

23 Mar 2017 /

เป็นกระแสดังมาก ถึงเรื่องการห้ามกินยาพาราเซตามอล ที่เขียนว่า P-500 บนแผง เพราะมีไวรัสมาชูโปปนเปื้อนในยาพาราเซตามอล แบบ 500 mg ซึ่งมีอันตรายถึงตาย ซึ่งข่าวนี้ อย. เช็คแล้ว ไม่เป็นความจริง 
        สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบพบว่า ภาพแผงยาที่ถูกแชร์นั้นเป็นยาที่ผลิตจากประเทศอินเดีย ยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ประเทศไทยและไม่มีวางขายที่ประเทศไทยแน่นอน อีกประเด็นคือ เชื้อมาชูโปไวรัส เป็นเชื้อที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในที่แห้ง การที่จะปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวในยาพาราเซตามอลนั้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยมาก 
ดังนั้น ในประเทศไทย ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ตามปกติ
        อย่างไรก็ตาม การผลิตยาในประเทศไทยต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และมีการกำกับดูแลทั้งก่อนออกสู่ตลาดและหลังออกสู่ตลาด แต่หากพบว่ายาใดมีการปนเปื้อนของสารอันตราย ไม่ปลอดภัยในการใช้  อย.จะเรียกเก็บยาคืน และแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว
มีสติก่อนแชร์ อย่าหลงเชื่อแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบเช็คให้ชัวร์ก่อน  แชร์ทุกครั้งนะ

เรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=559
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=1102
 ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 12 มีนาคม 2560
ข่าวแจก 31 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560