เครื่องตรวจสุขภาพ QMRA รูปแบบใหม่ วินิจฉัยโรคเองได้ ไม่จริง! อย่างหลงเชื่อ!

7 Apr 2017 /

        เดี๋ยวนี้อะไรๆก็เน้นความง่าย แต่มักชอบโอ้อวดเกินความจริง “เครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA)” สามารถตรวจวินิจฉัยโรคและตรวจร่างกายเบื้องต้นได้กว่า 40 รายการ  วิเคราะห์ไฟฟ้าที่ไหลเวียนในร่างกายแล้วนำมาเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของคนปกติที่สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายได้อย่างแม่นยำที่บ้าน
        หลายคนคงเคยได้พบเห็นคำโฆษณาเกินจริงเหล่านี้ แม้ในความจริงแล้วนั้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่ไม่เคยมีการขออนุญาตนำเข้าหรือจำหน่ายแต่อย่างใด และ อย. ไม่เคยอนุญาตเครื่องมือตรวจสุขภาพในลักษณะนี้เลย
        ดังนั้น เพื่อการตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามความเป็นจริงที่สุด  ควรตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น หากซื้อมาใช้อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองได้ อย่าเสียเงินโดยไม่จำเป็น ไปหาหมออย่างถูกต้อง ย่อมดีกว่า
เครื่องควอนตั้มรักษาสารพัดโรค อย.เช็คแล้ว แชร์มั่วมั่ว เสียเงินฟรี ชัวร์
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=690
ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 18 พฤศจิกายน 2558
ข่าวแจก 16 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559