ดื่มชาสมุนไพร ใช่ว่าจะรักษาโรคได้

7 Apr 2017 /

เช็คให้ชัวร์ อย่าสับสนกันสิ  “ชาสมุนไพร” จัดเป็นอาหาร ไม่ใช่ ยา ไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคนะ รักษาโรคสะเก็ดเงินไม่ได้
ชาสมุนไพรจัดเป็นอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสุมไพร และอนุญาตให้นำพืชสมุนไพรมาผ่านกรรมวิธีอย่างง่าย เฉพาะการทำแห้งและลดขนาดให้เล็กลงด้วยการตัด สับ หรือบดเท่านั้น เพื่อจุดมุ่งหมายในการบริโภคโดยการต้มหรือชงกับน้ำเท่านั้น อีกทั้งต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารปนเปื้อน หรือสารพิษชนิดอื่นในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มียาแผนปัจจุบันหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ ฉลากต้องแสดงข้อความภาษาไทย เช่น แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ เลขสารบบอาหาร (อย.) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ/นำเข้า ส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนัก วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือ วันเดือนปีที่อาหารยังมีคุณภาพ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร เป็นต้น 
การโฆษณาผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องขออนุญาตต่อ อย. และต้องไม่มีการอ้างสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค
โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง มักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ การรักษาจึงต้องมีการวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทาง และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง การดื่มชาสมุนไพรไม่สามารถช่วยให้หายจากโรคได้  เช็คให้ชัวร์ ก่อนจะแชร์กันไปผิด ๆ
จำไว้ ชา คือ อาหาร ไม่ใช่ ยา ไม่สามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้
เรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=628
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=395
ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 18 มิถุนายน 2558
 ข่าวแจก 76 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


บทความที่เกี่ยวข้อง