อย่าหลงเชื่อ เหรียญควอนตั้มรักษาโรคได้ ยังไม่มีจริง

7 Apr 2017 /

 เหรียญควอนตั้ม เช็คให้ชัวร์ก่อน แล้วค่อยแชร์ ไม่สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ อย่าหลงเชื่อสรรพคุณเกินจริง
        
        หลายคนอาจเคยได้ยิน “เหรียญควอนตั้ม” ผ่านทางสื่อต่าง ๆ และทางการขายตรง โดยโฆษณาในลักษณะอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค เช่น ป้องกันการแข็งตัวและการเกิดลิ่มเลือดในกระแสเลือด ช่วยขจัดเซลล์ไขมัน โปรตีนส่วนเกิน และสารพิษตกค้างอื่น ๆ ช่วยลดอาการซึมเศร้า สามารถรักษาแผลเรื้อรังในโรคเบาหวาน ใช้รักษาโดยการสวมใส่ ดื่ม ทาน และชำระล้างบาดแผล เป็นต้น ซึ่งโฆษณาดังกล่าวเป็นการระบุสรรพคุณและข้อบ่งใช้ต่าง ๆ ที่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และขออนุญาตโฆษณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจะต้องมีเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือสนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าวด้วย
        อย่างไรก็ตาม “เหรียญควอนตั้ม” ที่โฆษณาอวดอ้างนั้น ยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือได้มารองรับแต่อย่างใด ฉะนั้น อย่างหลงเชื่อ เพราะนอกจากจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังอาจทำให้เสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกต้องอีกด้วยนะ
        หากจะทำการรักษาโรค ควรไปพบแพทย์ เพื่อจะได้ทำการรักษาได้อย่างถูกวิธีและมีความมีความปลอดภัย

เรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=42&id=755

ที่มา :   Fact Sheet เรื่อง เหรียญควอนตั้ม ฉบับที่ 13 วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา