เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต ช่วยผ่อนคลาย แต่ไม่ได้ช่วยรักษาโรคนะ

7 Apr 2017 /

เก้าอี้ไฟฟ้าสถิตย์รักษาโรคไม่ได้นะ  ไม่ยอมเช็คให้ชัวร์ก่อน แล้วแชร์กันไปได้ยังไง 

          หลายคนอาจจะเคยได้ยินการโฆษณาขาย “เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต” ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ ได้ ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและซื้อมาใช้ โดยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง จนส่งผลให้ภาวะโรคลุกลามหรือรุนแรงมากขึ้นได้
          ความจริงแล้ว “เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต” หรือที่เรียกว่าในทางการแพทย์ว่า “เครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต” ถูกจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2539 เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด โดยมักทำเป็นลักษณะของเก้าอี้ หรือเบาะพิง หรือเบาะรองนั่ง
         ถึงแม้ว่าเก้าอี้ไฟฟ้าสถิตจะเป็นเครื่องมือแพทย์ แต่ ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) อย. ยังไม่เคยอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใด ขึ้นทะเบียนเก้าอี้ไฟฟ้าสถิตแบบแจ้งรายการละเอียด เนื่องจากขาดข้อมูลผลการทดลอง ผลการทดสอบทางคลินิก และข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถืออ้างอิง ดังนั้นอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริงและซื้อมาใช้เองโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง

          หากมีใครมาหลอกขายอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เสียงโดยเปล่าประโยชน์นะ จะบอกให้
           

http://www.oryor.com/oryor2015/media-detail.php?cat=24&id=295
http://www.oryor.com/oryor2015/media-detail.php?cat=24&id=289
http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=42&id=765
http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=42&id=747
http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=30&id=581
http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=30&id=573
http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=30&id=468

ที่มา : Fact Sheet เรื่อง เตือน “เก้าอี้นวดไฟฟ้า” อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ฉบับที่ 5
โดย สุภมาศ วัยอุดมวุฒิ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา