ครีม หรือเซรั่มที่เคลมว่าทำให้ดั้งโด่งไม่มีอยู่จริง

25 Sept 2018 /

มีการแชร์ขายสินค้าครีมดั้งโด่ง ที่มีการโฆษณาว่าเมื่อทาแล้วจะทำให้ดั้งโด่งภายใน 10 วัน อยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมาย ซึ่งอาจทำให้คนที่ต้องการจะมีจมูกสวยนั้นหลงเชื่อได้ และสิ่งที่ขายอยู่นี้ ไม่สามารถทำให้ดั่งโด่งได้ ซึ่งความจริงเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกร่างกาย รวมทั้งฟัน และเยื่อบุในช่องปาก เพื่อความสะอาดและความสวยงาม ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือการทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายได้

การโฆษณาว่าครีม หรือเซรั่ม ทาบริเวณจมูกแล้วสามารถแทรกซึมเข้าไปยังกระดูกบริเวณจมูก แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกาย ปรับเปลี่ยนรูปร่างของจมูก ทำให้ดั้งโด่งขึ้นได้ ไม่อาจเป็นจริง อย่าหลงเชื่อ

โครงสร้างของจมูกประกอบไปด้วย 2 ส่วน โครงสร้างส่วนด้านบนเป็นกระดูกแข็ง ด้านล่างเป็นกระดูกอ่อน โดยห่อหุ้มด้วยผิวหนังและไขมัน ซึ่งกระดูกของคนเราจะหยุดการเจริญเติบโตหรือหยุดขยายเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ ดังนั้นการทาครีมดั้งโด่งจึงไม่ส่งผลให้จมูกโด่งอย่างแน่นอน ต่อไปเห็นใครโฆษณาแบบนี้บอกเลยว่าโอ้อวดเกินจริง ผิดกฎหมาย อย่าไปหลงเชื่อ