เครื่องดื่มและยาที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรเลี่ยง

20 Feb 2020 /

เครื่องดื่มและยาที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรเลี่ยง

เมื่อตั้งครรภ์ คุณแม่ต้องมีความระมัดระวังในการรับประทานอาหาร และการใช้ยามากขึ้น เพราะทุกอย่างที่รับประทานเข้าไปจะส่งผลถึงทารกในครรภ์ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงและควรระมัดระวังการรับประทานอาหารและยา ดังต่อไปนี้

  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเด็ก มีผลต่อระบบประสาทและสมอง เมื่อทารกในครรภ์ได้รับจะทำให้เกิดความผิดปกติของสมองและทำให้ปัญญาอ่อน ดังนั้น ระหว่างตั้งครรภ์จึงไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ชา กาแฟ ช็อกโกแลต  เครื่องดื่มเหล่านี้มีสารคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ หากคุณแม่ตั้งครรภ์รับประทานจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของทารกในครรภ์

https://db.oryor.com/Databank/data/printing/printing/601016_%E0%B8%AD%E0%B8%A2HealthBook_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99_%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99_%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2_(%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8)_206.pdf

           ยาที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวังการใช้

  • ยากลุ่มกรดวิตามินเอ ได้แก่ ยารักษาสิว Isotretinoin (ไอโซเตรทติโนอิน) หรือ Retinoic acid (เรทิโนอิก แอซิด) ที่มีข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์เพราะทำให้เด็กทารกในครรภ์พิการได้ เช่น โรคปากแหว่งเพดานโหว่ ความบกพร่องทางสมอง ดังนั้น หากกำลังตั้งครรภ์อยู่ห้ามใช้ยาในกลุ่มนี้เด็ดขาด

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/1192

  • ยาแอสไพริน และยากลุ่ม NSAIDs เป็นยาที่ใช้รักษาอาการปวด ลดการอักเสบ ซึ่งมีข้อห้ามใช้ใน
    หญิงตั้งครรภ์ เพราะยาจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้เลือดออกผิดปกติขณะตั้งครรภ์ได้

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1110

  • ยาแก้ปวดหัวไมเกรน Ergotamine  มีข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะยาจะทำให้มดลูกบีบตัวผิดปกติ ส่งผลทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด หรือทำให้แท้งได้

https://db.oryor.com/Databank/data/printing/printing/601016_%E0%B8%AD%E0%B8%A2HealthBook_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99_%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99_%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2_(%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8)_206.pdf

https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1332

  • ฮอร์โมนเพศ เช่น ยาคุมกำเนิด มีผลทำให้อวัยวะสืบพันธุ์ของทารกเจริญเติบโตที่ผิดปกติ

https://db.oryor.com/Databank/data/printing/printing/601016_%E0%B8%AD%E0%B8%A2HealthBook_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99_%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99_%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2_(%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8)_206.pdf


บทความที่เกี่ยวข้อง