แอนิเมชัน ตอน ยาเสียสาว

20 Aug 2020 /

พักก่อน พี่บอกให้น้องพักจากปาร์ตี้ก่อน ยังละอ่อนยังสาว ลูกหลาวต้องระวังตัว ยาเสียสาว ไม่ใช่สาวก็เสียได้นะ อาจเสียได้ทั้งทรัพย์สิน ความทรงจำชั่วขณะ และอาจถึงขั้นเกิดอาชญากรรมได้เลยนะลูกหลาว หากลูกหลาวไม่ระวังตัว มัวแต่ปาร์ตี้ ถ้าพักจากปาร์ตี้ไม่ได้ก็ต้องรู้วิธีดูแลตนเองจากยาเสียสาว มีอะไรบ้างมา Check list กัน #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #โครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม #อย #oryor


บทความที่เกี่ยวข้อง