ดื่มโซดาช่วยย่อยอาหารได้จริงหรือไม่

22 Oct 2020 /

          “โซดา” หรือ “Carbonate water” เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบสำคัญคือน้ำ และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาจมีการแต่งกลิ่น หรือรสด้วยหรือไม่ก็ได้ มักนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของน้ำอัดลมหรือนำมาผสมกับเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรสสัมผัส ด้วยความซ่าของโซดาทำให้เกิดข้อสงสัยว่า
ดื่มโซดาช่วยย่อยอาหารได้ จริงหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จริง เพราะยังไม่มีการศึกษาใดยืนยันได้ว่า
การดื่มโซดาช่วยย่อยอาหารได้

          โซดามีฤทธิ์เป็นกรดเล็กน้อย ไม่มีฤทธิ์ในการย่อยอาหาร นอกจากนี้แล้วความเป็นกรดของโซดา
เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งเสริมให้เกิดกรดไหลย้อน และฟันผุ ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารควรหลีกเลี่ยงการดื่มโซดา

         อย่างไรก็ตามสามารถดื่มโซดาได้ โดยดื่มในปริมาณพอเหมาะ ไม่ควรดื่มมากเกินไปเพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นได้ และเลือกดื่มโซดาที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาการและยา (อย.) โดยสังเกตเครื่องหมาย อย.ก่อนซื้อทุกครั้ง

 

สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


บทความที่เกี่ยวข้อง