วุ้นเส้นให้พลังงานน้อยกว่าเส้นชนิดอื่น จริงหรือ?

16 Feb 2021 /

       หลายคนอยากมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มีรูปร่างที่สมส่วน ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานย่อมส่งผลให้สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัย    

       อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมน้ำหนัก เพราะหากรับประทานอาหารมากเกินพอดี จะเกิดไขมันสะสมตามร่างกาย ส่งผลให้รูปร่างไม่สมส่วน และสุขภาพแย่ลง

      เพื่อควบคุมน้ำหนักหลายคนจึงพยายามสรรหาอาหารที่มีพลังงานต่ำ เน้นรับประทานพืช และผลิตภัณฑ์จากพืช ทำให้เกิดคำถามว่าวุ้นเส้นให้พลังงานน้อยกว่าเส้นชนิดอื่น จริงหรือ คำตอบคือ จริง หากคำนวณเปรียบเทียบกันจากน้ำหนักเส้นในลักษณะที่นำมาบริโภค และปริมาณที่รับประทานกันทั่วไป ซึ่งอาหารประเภทเส้นต่าง ๆ มีพลังงานโดยประมาณ ดังนี้

  • ขนมจีนให้พลังงาน 106 กิโลแคลอรี  
  • วุ้นเส้นแช่น้ำ(จากเส้นแห้ง 47 กรัม) ให้พลังงาน 172 กิโลแคลอรี  
  • เส้นหมี่แช่น้ำ(จากเส้นแห้ง 47 กรัม) ให้พลังงาน 168 กิโลแคลอรี  
  • เส้นเล็กสดให้พลังงาน 220 กิโลแคลอรี 
  • บะหมี่เหลืองสดให้พลังงาน 298 กิโลแคลอรี  

    ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าขนมจีน เส้นหมี่ขาว และวุ้นเส้นให้พลังงานน้อยกว่าอาหารประเภทเส้นชนิดอื่น สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้เลือกรับประทานขนมจีน เส้นหมี่ขาว และวุ้นเส้น อย่างไรก็ตามบุคคลทั่วไปสามารถเลือกรับประทานเส้นที่ชอบได้ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้รับพลังงานเพียงพอกับ
ความต้องการต่อวัน โดย

  • หญิงวัยทำงาน และผู้ที่อายุเกิน 60 ปี พลังงานที่ควรได้รับ 1,600 กิโลแคลอรีต่อวัน 
  • ชายวัยทำงาน และวัยรุ่น พลังงานที่ควรได้รับ 2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน 

โดยแนะนำให้รับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นเพื่อให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม 

    นอกจากนี้แล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ต้องสมบูรณ์ไม่มีรูรั่วหรือฉีกขาด อ่านฉลาก และเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสังเกตเครื่องหมาย อย. ก่อนซื้อทุกครั้ง  

 

สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


บทความที่เกี่ยวข้อง