ยาเม็ดฟู่ละลายเสมหะ ต้านโควิด19 ได้จริงหรือ

14 Oct 2021 /

จากกระแสการนำยาเม็ดฟู่ละลายเสมหะที่มีส่วนประกอบของ N-Acetyl cysteine มาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 จะจริงหรือไม่ มาติดตามกัน

          โรคโควิด-19 เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ส่วนใหญ่ทำให้เกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม ปอดอักเสบ ในส่วนของยาเม็ดฟู่ละลายเสมหะจะมีตัวยา N-Acetylcysteine ที่ออกฤทธิ์ช่วยละลายเสมหะ ลดความข้นเหนียวของเสมหะ ทำให้ขับเสมหะออกได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ โรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่ทราบถึงแนวทางการใช้ยารักษาที่เฉพาะเจาะจงต่อโรคนี้

          สรุป ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่า ยาเม็ดฟู่ละลายเสมหะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้ แต่สามารถใช้บรรเทาอาการในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจที่มีเสมหะได้ สามารถใช้เสริมร่วมกับยาอื่นในการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ได้ ซึ่งควรอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกร