การใช้ยาในผู้สูงอายุ

21 Aug 2007 /

การให้ยาในผู้สูงอายุมีหลักเกณท์สำคัญอะไรบ้าง มาดูกัน