ว้าว!!! อย. รู้จริงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตอน อย่าหลงเชื่ออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้า

5 Jul 2012 /

สุดยอดนวัตกรรมอุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต ที่อวดอ้างว่าช่วยให้บรรเทาอาการโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หากคิดจะซื้อ หยุดเลย!!! เพราะอุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต อย.ได้อนุญาตให้โฆษณาสรรพคุณว่า เพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่และผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราวเท่านั้น จึงไม่สามารถรักษาโรคใด ๆ ได้ ดังนั้น ก่อนซื้อ!! หรือใช้!! ควรดู ว่ามีเลขที่แจ้งรายการ และรายละเอียดเครื่องมือแพทย์มั้ย หากไม่มีห้ามซื้อโดยเด็ดขาด!! เพราะจะเสียโอกาสในการรับการรักษาที่ถูกวิธี จนนำไปสู่การเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าช็อตได้


บทความที่เกี่ยวข้อง