ถุงยางอนามัย

16 Mar 2006 /

ถุงยางอนามัย

เมื่อจะซื้อถุงยางอนามัยให้แน่ใจ เชื่อมั่นว่ามีประสิทธิภาพ ต้องสังเกตเครื่องหมาย อย. วันเดือนปีที่หมดอายุ และใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี

#ถุงยางอนามัย #เครื่องหมายอย. #หมดอายุ #ถูกวิธี