สารระเหย

16 Mar 2006 /

สารระเหย

เนื่องจากสารระเหยมีราคาถูก พกพาสะดวก ออกฤทธิ์เร็ว และช่วยให้ผู้เสพเคลิบเคลิ้มเป็นสุข ร่าเริง ลืมความทุกข์ จึงทำให้มีการซื้อขายมากขึ้น ซึ่งสารระเหยถือเป็นสารต้องห้าม หากผู้จำหน่ายขายแบบไม่คำนึง มีโทษถึงจำคุก

#สารระเหย #สารต้องห้าม #วัตถุเสพติด #จำคุก #ผิดกฎหมาย