สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 3 เช็กก่อนแชร์

9 Apr 2020 /

ตั้งสติก่อนนะครับ อย่าแชร์ข่าวโดยไม่เช็คข้อมูลเด็ดขาด เพราะการส่งต่อข้อมูลแบบผิด ๆ อาจทำให้ผู้ได้รับข่าวสารที่หลงเชื่อเกิดอันตรายได้ ก่อนแชร์ข่าวทุกครั้งให้ตรวจสอบข้อมูลที่แอปพลิเคชั่น เช็ก ชัวร์ แชร์ ของ อย. กันนะครับ