โค-หวิด ชีวิตต้องรอด ตอนที่ 1 รู้แล้วรอด : ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคต้องใช้ถูกประเภท

9 Jun 2020 /

ในช่วงที่มีโรคระบาดอย่างโควิด-19 จะทำอย่างไรให้ชีวิตปลอดภัยจากโรค และรู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่พ่นมาใส่เรา ติดตามได้ใน โค-หวิด ชีวิตต้องรอด...


บทความที่เกี่ยวข้อง