โค-หวิด ชีวิตต้องรอด ตอนที่ 2 ทำแล้วรอด ใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคอย่างปลอดภัย

9 Jun 2020 /

ในช่วงที่มีโรคระบาดอย่างโควิด-19 เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตปลอดภัยจากโรค และปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ติดตามได้ใน โค-หวิด ชีวิตต้องรอด ตอนที่ 2 ทำแล้วรอด....


บทความที่เกี่ยวข้อง