สกู๊ปโทรทัศน์ ชุดประเด็น สุขภาพดีกับ อย.ปี 63 ตอนที่ 6 แอลกอฮอล์เจล ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

16 Jun 2020 /

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แอลกอฮอล์เจลเป็นสิ่งจำเป็น ผู้บริโภคควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดี ปิดสนิท พร้อมฉลากภาษาไทยครบถ้วน และใช้ให้ถูกวิธี


บทความที่เกี่ยวข้อง