อย. พร้อมส่งเสริมกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ

8 Feb 2021 /

อย. พร้อมส่งเสริมกัญชงเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ #FDAknowledge #กัญชง #พืชเศรษฐกิจ #fdathai #อย #oryor
             
 


บทความที่เกี่ยวข้อง