อนุญาตใช้ Antigen Test Kit ทดสอบด้วยตนเอง

30 Aug 2021 /

"ขอแนะนำวิธีการใช้และข้อควรระวัง Antigen Test Kit เพื่อให้ประชาชนใช้ได้อย่างถูกต้อง" #ATK #FDAthai #FDAknowledge #อย #AntigenTestKit