อย. เปิดผลงานการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12 Nov 2021 /

อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. จับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีไปแล้ว 255 ราย และจะร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน  #oryor #FDAthai #FDAactivity #อย. #ปคบ #จับกุม #ดำเนินคดี