ฉลากโภชนาการ ( ลูกช้าง )

16 Mar 2006 /

ฉลากโภชนาการ (ลูกช้าง)

เวลากินขนม ควรอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้ง ว่ากินครั้งหนึ่งได้ไขมันเท่าไหร่และขนมหนึ่งซองแบ่งกินได้กี่ครั้ง หากเราไม่อ่านฉลาก อาจทำให้ได้รับไขมันที่สะสมมากขึ้นในทุกๆ วัน ฉลากโภชนาการ อ่านให้เป็น แล้วจะเห็นประโยชน์

#ฉลากโภชนาการ #ประโยชน์ #ไขมัน


บทความที่เกี่ยวข้อง